İptal hararı hiçe sayıldı

Beğen
Beğendim Sevdim Komik İlginç Üzüldüm Kızdım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metronun açılmasıyla değerlenen Rumelihisarı için düğmeye bastı.

Danıştay’ın iptal kararlarına rağmen Dua Tepesi olarak bilinen bölge yapılaşmaya açılıyor

İstanbul Boğazı’na en hakim tepelerden biri olan Rumeli Hisarüstü’nde Anıtlar Yüksek Kurulu’nun “Doğal Sit Alanı” ilan ettiği ve Fatih Anıt Alanı olarak planladığı bölge AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) rant politikalarının kurbanı oluyor. İçerisinde Nafi Baba Dergahı, Şehitlik Tekkesi ve Osmanlı’nın Avrupa Yakası’ndaki ilk mezarlığının yer aldığı bölge, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethinden önce otağını kurup askerleriyle dua ettiği için Dua Tepesi olarak biliniyor.

iptalkararıhiçesayıldı

DANIŞTAY DURDURMUŞTU

Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu’nun 1985 yılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı göre işte bu alanda Fatih Anıt Alanı yapılması ve mevcut tarihi eserlerin restore edilmesi planlanıyordu.
2005 yılında, Boğaziçi İmar Müdürlüğü bölgeyle ilgili planın değiştirilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne başvurdu. Onaylanan plan değişikliğinin doğal ve tarihi sit alanı olan Boğaziçi’nin doğal güzelliklerini bozacak yeni yapıların inşasının önünü açtığını belirten TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, yürütmenin durdurulması için dava açtı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi 2008 tarihinde, plan değişikliğinin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve hukuka aykırı olduğunu belirterek yürütmeyi durdurma kararı aldı. Danıştay da 2010 yılında bu kararı onadı.

FATİH ANIT ALANI GİTTİ

Yargı kararının ardından yeni bir plan hazırlayan Boğaziçi İmar Müdürlüğü yeni planı İBB Meclisi’ne 2011’de onaylattı. 37 ada, 1,2,12 ve 13 parsellerdeki “Fatih Anıt Alanı” iptal edildi. İmar planlarında Kent Bütününe Hizmet Eden Yeşil Alan görünen parsellerde sosyal donatı alanı olarak belirlendi. Bu sosyal donatı alanlarında Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın uygun bulması halinde kamuyu açık kullanımlar vermek şartıyla lokanta, büfe, kulüp gibi yapılar inşa edilebilecek.
İBB Belediyesi söz konusu planla ilgili ilk adımı geçtiğimiz hafta 25 yıldır bölgede hizmet veren Doğa Tepe adlı içkili işletmeyi boşaltarak attı. Hiçbir gerekçe göstermeden gerçekleştirilen tahliyenin ardından yıkım için mahkemenin durdurma kararını kaldırmaya çalışanın belediyenin önümüzdeki günlerde Dua Tepe’de inşa edilecek yeni tesislerle ilgili yapım ve işletme ihalesine çıkması bekleniyor.

Kimin ne kadar yeri var?

Geçmişte Fatih Anıt Alanı olarak planlanan bölgede 4 farklı parsel yer alıyor. İBB’nin bölgede toplam 32 bin metrekare arazisi bulunuyor. 21 bin 457 metrekare büyüklüğündeki 1 numaralı parselin 13 bin 600 metrekaresi İBB adına, kalan kısmı ise Boğaziçi Üniversitesi adına kayıtlı. 8 bin 524 metrekare büyüklüğe sahip 2 numaralı ve 9 bin 800 metrekarelik parsel ise 13 numaralı parsellerin tamamı tapuda İBB’nin görünüyor. 4 bin 827 metrekarelik 12 numaralı parsel ise şahıs adına kayıtlı ve hali hazırda arazide yeni bir köşk inşa edilmiş bulunuyor.

Telafisi güç zararlar olur

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman, Boğaziçi Üniversitesi’nin koruluğu ile bütünleşerek Rumelihisarı’nın arka dekorunu oluşturan Dua Tepesi’nin kamusal kullanım fonksiyonu ve siluet açısından önemli bir yer olduğunu söyledi. Kahraman, “Boğaziçi Kanunu’yla da korunan bu alanın şehircilik ilkelerine aykırı uygulamalarla tahrip edilemez. Bölgeye zarar verecek yapılaşmaların hayata geçirilmesine izin verilemez. Kenti yönetenlerin kamu yararı ve kentin geleceğini düşünerek adım atması gerekir. Bu alanda yapılması öngörülen tesisleri gerçekleştirilmesi halinde Boğaziçi’nin doğal güzelliklerinin bozulması gibi telafisi güç zararların oluşacak” diye konuştu.

www.sozcu.com.tr

Beğen
Beğendim Sevdim Komik İlginç Üzüldüm Kızdım

Bu haber 6 Ağustos 2015 tarihinde yayınlanmıştır. (3 sene önce)

Habere yorum yaz