Surp Asdvadzadzin Yortusu Kutlandı

Beğen
Beğendim Sevdim Komik İlginç Üzüldüm Kızdım

Özel Haber/Mert Cin/Sarıyer Gazetesi

Ermeni Apostolik Kilisesi’nin beş önemli yortusundan(kutsal gün) biri olan Surp Asdvadzadzin, Meryem Ana’nın Göğe Alınış Bayramı Büyükdere Surp Hıripsimyants Kilisesi’nde kutlandı. Ayinin ardından kilisenin bahçesinde yemek yenildi.

surp

Meryem Ana’nın göğe yükselişi Surp Asdvadzadzin Yortusu kutlanır. Ermenilerin inançlarına göre Hisus’un öğrencileri Kutsal Meryem Ana’nın ölümden kısa bir süre sonra Meryem Ana’nın mezarı ziyaretinde naşının mezarda olmadığı ve göklere yükseldiğine şahit olurlar. Eş zamanlı olarak Surp Badarak’tan (Ayin) hemen sonra üzümler kutsanır. Meryem Ana’nın rahminin ilk meyvesinin insanlık için kurban edişiyle eş tutuluyor ve bollaşıp bereketlenene kadar üzüm yenmiyor.

surp3

Bu yortuda üzümlerin (hasadın ilk meyvelerinin) kutsanmasının dini bir gelenek haline dönüşmesinin tarihçesi Eski Ahit zamanına kadar uzanır. İncil’in Kutsal Ruh’un esiniyle yazıldığı dönemlerde, halkın büyük bir bölümü çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşır. Zengin ürün çeşitlerinin arasında üzümün çok özel bir yeri vardı ve “ilk meyve” olarak değerlendirilir, hasadın ilk ürünü sayılırdı. Tüm hasadı bereketleyen Tanrı’ya “ilk meyvelerin” sunulması, O’na olan sonsuz inancın ifadesiydi. Genellikle yazın kutlanan hasat zamanı, Bu, tarlalarda dans edilen, mutluluk ve neşenin hâkim olduğu, üzüm bağlarında şarkıların söylendiği bir dönemdi.

surp4

Bu “ilk meyvelerin” Tanrı’ya sunulması nedeniyle tapınak rahipleri tarafından özel şükran törenleri düzenlenirdi. Bu gelenek Rab İsa’nın döneminde de sürdürüldü. İlk Meyve İsa’nın Rab ve Mesih olarak gelişi ile üzüm adaklarına yeni bir sembolizm yüklendi. İsa Mesih, annesi Kutsal Bakire Meryem Ana’nın ilk doğanı, diğer bir deyişle ilk meyvesi idi, ve bu nedenle, tapınakta Tanrı’ya sunulmuştu.

surp2

 

 

Beğen
Beğendim Sevdim Komik İlginç Üzüldüm Kızdım

Bu haber 16 Ağustos 2015 tarihinde yayınlanmıştır. (3 sene önce)

Habere yorum yaz