PTT Evleri ve Çayırbaşı’daki depreme dayanıksız Hacı Cemal Öğüt İmam Hatip Ortaokul’u ile Zübeyde Hanım İlkokulu yıkılacak!

Beğen
Beğendim Sevdim Komik İlginç Üzüldüm Kızdım


Sarıyer’deki 2 okul için yıkım kararı çıktı. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılacak okullar PTT Evleri’ndeki Hacı Cemal Öğüt İmam Hatip Ortaokul binası ile Çayırbaşı’daki Zübeyde Hanım İlkokulu-Ortaokulu. Okulların yıkım kararı İstanbul Valiliği bünyesinde kurulan İSMEP Projesi kapsamında alındı.

BEKİR BATU/ ÖZEL HABER

Sarıyer’deki Hacı Cemal Öğüt İmam Hatip Ortaokul’u ile Zübeyde Hanım İlkokulu-Ortaokulu için yıkım kararı çıktı. 2006 yılında İstanbul Valiliği bünyesinde kurulan İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında yıkılması kararlaştırılan okulların yerine yenileri yapılacak.

OKUL ARAZİSİNDE İMAR DEĞİŞİKLİĞİ İSTENDİ

Okulların yıkılıp yeniden yapılabilmesi için okulların bulunduğu arazide imar değişikliği yapılması için konu İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis gündemine geldi. Şubat ayında İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanan müşterek rapor Mart ayı oturumunda meclis gündemine geldi. Raporda konu şöyle özetlendi; Sarıyer İlçesi’nde İSMEP Projesi kapsamında Çayırbaşı PTT Evleri Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olan 529 ada, 7 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki Hacı Cemal Öğüt İmam Hatip Ortaokul binası ile Zübeyde Hanım İlkokulu-Ortaokulu hizmet binasının ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle yıkılarak yeniden yapılmasının planlandığı belirtilerek; 529 ada 7 parsel sayılı taşınmazda plan tadilatı yapılması talep edilmiştir.“

KAMU YARARI OLDUĞU İÇİN KABUL EDİLDİ

Okulların yıkılabilmesi için İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere pek çok kurumdan olumlu görüş bildiren resmi yazılar alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi okulların yıkılıp yeniden yapılabilmesi için söz konusu teklifi kabul etti. Komisyon görüşünde şu ifadeler kullanıldı; “Sarıyer İlçesi, 529 ada 7 parsele ilişkin 1/5000 – 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı – Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği teklifleri incelenmiş olup, teklif kamu yararı niteliği taşıdığından komisyonumuzca uygun görülmüştür”

 

Beğen
Beğendim Sevdim Komik İlginç Üzüldüm Kızdım

Bu haber 13 Mart 2018 tarihinde yayınlanmıştır. (9 ay önce)

Habere yorum yaz